top of page
Business Networking

IEncanePhrinta

Phrinta

ISIKHUMBUZO

Okuqukethwe yile sizindalwazi kungokwezinjongo zolwazi kuphela. Ngokudawuniloda noma yiluphi ulwazi oluqukethwe kunoma iyiphi indawo ye-Vi-biZ, uyavumelana nemigomo nemibandela njengoba ibekwe kulesi saziso. Uma ungavumelani nazo, ungasebenzisi lesi sizindalwazi noma ulande noma yiluphi ulwazi. Qaphela ukuthi noma yiluphi uhlelo, ukushicilelwa, ukuklama, umkhiqizo, inqubo, isofthiwe, ubuchwepheshe, ulwazi, ulwazi, noma umbono ochazwe kule webhusayithi ungaba isihloko samanye amalungelo, kuhlanganisa namanye amalungelo empahla yengqondo, aphethwe yi-Vi. -biZ noma omunye wozakwethu noma Izimiso noma abanye abathintekayo futhi abanayo ilayisense kuwe lapha ngezansi.

I-Vi-biZ izama ukuqinisekisa ukuthi imininingwane kanye nokunye okukule sizindalwazi kulungile futhi kuphelele, kodwa ayamukeli icala lanoma yiliphi iphutha elenziwe noma eleqiwe kule sizindalwazi. Izixhumanisi eziya kwamanye amasayithi asuka kule webhusayithi ezezinjongo zolwazi kuphela. Uma umbukeli eshiya le sizindalwazi esebenzisa isixhumanisi esiqukethwe lapha, futhi abuke okuqukethwe okunganikezwanga yi-Vi-biZ, umbukeli wenza kanjalo ngokuzifaka engozini. Okuqukethwe kwezingosi oxhuma kuzo ngeke kuhlolwe ukunemba noma kubuyekezwe yi-Vi-biZ.

Ukusebenzisa kombukeli le dokhumenti nolwazi kuzifaka engozini ngokwazo. Umbukeli uthwala isibopho esigcwele kanye nobungozi bokulahlekelwa okubangelwa ukusetshenziswa kwalo mbhalo noma ulwazi. Akukho neyodwa ye-Vi-biZ, nanoma yibaphi ababambisene nabo, othishanhloko, noma abasebenzi, abayoba nesibopho sanoma yimuphi umonakalo okhethekile, ongaqondile, wengozi, ongumphumela, noma wokujezisa nanoma yimuphi omunye umonakalo, kungaba ngesenzo senkontileka, umthetho, ukuhlukumeza (okuhlanganisa , ngaphandle komkhawulo, ubudedengu), noma ngenye indlela, ehlobene nokusetshenziswa kwalo mbhalo noma ulwazi.

Umbukeli uyavuma ukuhambisa ngokukhethekileyo emthethweni waseNingizimu Afrika kanye negunya lokulawula lezinkantolo zaseNingizimu Afrika maqondana nanoma iyiphi ingxabano ebangelwa ukusetshenziswa kwesizindalwazi.

Uma udinga noma yiluphi ulwazi oluvela kithi mayelana nathi noma imikhiqizo noma amasevisi ethu, sicela uqondise kithi usebenzisa iisixhumanisi se-imeyili.

 

 

IMIGOMO NEZIMBANDELA ZOKUTHENGISA

IZIQINISEKISO ZOMTHENGI FUTHI UVUMA:

1.1   ukuthobela imikhawulo nemigomo ebekwe yi-Vi-biZ ("umthengisi"); futhi

1.2   ukuthi osayinileyo ugunyazwe ngokufanelekile ukuthi abophe Umthengi.

2. IMIYALELO

2.1   Awekho ama-oda abekwe Umthengi azobophezela kuMdayisi kuze kube yilapho emukelwe umthengisi ama-oda, futhi angawamukeli ama-oda omthengisi.

2.2   Zonke izingcaphuno Zempahla azihlanganisi i-VAT futhi zizohlala zisebenza izinsuku ezingu-30 kusukela ngosuku lwe-THIR. All prices quoted are based on exchange rates,        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_      raw material prices, freight charges and any associated levies and taxes, insurances and wage rates prevailing at the time of quotation, and any subsequent increase        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    inani lokuthengisa izothunyelwa kuMthengi nge-imeyili ngokunikeza isaziso.

2.3   Umthengisi udinga ukuthi ngaphambi kokwenziwa kwe-Made to Order ("MTO") noma I-Engineered % imikhiqizo deposit or credit to the full value of        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  i-oda, kufanele lihlinzekwe nguMthengi.

2.4   Umthengisi ugodla ilungelo lokukhokhisa uMthengi nganoma iyiphi i-oda lobuchwepheshe kanye/noma elenziwe nge-Engine (i-MTO Made) kanye nemidwebo ye-Engine .          These will be quoted ngaphambi kokuthi imidwebo iqale. Imidwebo izofakwa ku-invoyisi kungakhathalekile ukuthi ukukhiqiza kuzoqhubeka yini.

2.5   Noma yiliphi i-oda lezinto zesitoko ezingajwayelekile noma lapho amanani a-odiwe makhulu kunamaleveli esitoko,18 awakwazi ukukhanselwa ama-oda aphansi 7cc -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    yamukelwe uMdayisi.

2.6   Inani nobukhulu Bempahla kuwumthwalo woMthengi kuphela.

2.7   Izimpahla ngeke zicutshungulwe ukuze zenziwe ngumthengisi ngaphambi kokuthola Ikhotheshini esayiniwe.

3. INKOKHELO

3.1   I-invoyisi yokugcina Yempahla izothunyelwa ngosuku lokuthunyelwa. Umthengisi uzokwenza ukuthi kutholakale ama-invoyisi e-Pro-forma yoMthengi ngesicelo esibhaliwe.

3.2   Lapho Umthengisi enikeze Umthengi imigomo yekhredithi, inkokhelo ingaphansi kwemibandela esemthethweni ebhaliwe nehlukene.

3.3   Ngokunikezwa kwekhithi yokubiyela kuphela, izokhonjelwa kumaphesenti angamashumi amahlanu (50%) ediphozithi yokuthenga ye-5 cc, kulandelwe idiphozithi ye-oda yokuthenga engu-87 eyengeziwe ekubekweni kwayo -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           (50 %) ngaphambi kokulethwa noma ukuqoqwa. Umthengisi ngeke athumele noma yiziphi Izimpahla kuMthengi, kuze kube yilapho inkokhelo ephelele nge-Electronic Fund Transfer ("EFT") ibonakala kokuthi  _cc781905-5cde-3194-bb3b-cc5571c51b9bad5-3194-bb3b-cc571c51b5-3818d0-3194bad5-1361c38181b9bad5-138181b91bad5-3194-bb3b-136bad58d_3194-bb3b-cc5718d-05-138d381b9bad5. -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    i-akhawunti yasebhange yomthengisi.

3.4   Ngokunikezwa kwekhithi yokubiyela kanye nokufakwa kwayo, izokhonjelwa ekukhokhelweni kwe-oda kwamaphesenti angamashumi amahlanu (50%) ngediphozithi yokuthenga engu-1% engu-7. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_percent (30%) ngaphambi kokulethwa nokuqalwa kwezinsizakalo noma ukufakwa kanye nenkokhelo yokugcina engamaphesenti angamashumi amabili (20%) ekunikezelweni kwephrojekthi eqediwe  5-39819de bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  ngaphandle kokubambezeleka okungadingekile noma ukugcinwa, ngokuqinile.

3.5   Inani le-invoyisi elivezwe ku-invoyisi yomthengisi 3194-2011 izokhokhwa nge-decc51c-decde,11 ngokuvumelana nemibandela yoMthengi,51 ngaphandle kwenkokhelo yoMthengi. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    between the Parties.

3.6   Wonke ama-invoyisi akhokhwa endaweni, isikhathi futhi kuncike ezimweni ezishiwo ku-invoyisi. Unless otherwise determined, the payment must be received by        _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_the Seller njengoba kushiwo ku-invoyisi.

3.7   Umthengi ngeke abe nelungelo lokukhipha noma yimaphi amanani, okungenzeka abe yimbangela8 kumthengisi. 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_        amounts owing by the Purchaser to the Seller.

4. UKULETHWA, UBUNGOZI KANYE NOBUNINI

4.1   Isikhathi sokuthunyelwa sizoba ngaphansi kokugunyazwa kwe-akhawunti noma inkokhelo ye-EFT yamukelwe.

4.2   Ukuthunyelwa, ukulethwa noma ukuqoqwa Kwempahla kuzovalwa kanye ngaphandle uma kubekwe ngenye indlela noma kuvunyelwene ngayo phakathi kwezingxenye.

4.3   Ingcuphe Ezimpahleni ezithengiwe izodlulela kuMthengi lapho ilethwa, ngokwemibandela ye-05 ngekheli le-7 7 7 7cc. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   kusuka Kumthengisi. Kodwa-ke, ngaphandle kokulethwa noma ukuqoqwa, ubunikazi bezimpahla kuzohlala buthunyelwe kumthengisi futhi ngeke badluliselwe kumthengisi 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ inkokhelo yentengo egcwele yokuthenga yenziwe.

4.4   Umthengi uzothi, ngokushesha lapho kulethwa noma yiziphi Izimpahla lapho noma iyiphi inkokhelo ihlala ingakhokhile, azise noma iyiphi indawo ebhalwe phansi. -bb3b-136bad5cf58d_           Goods zigcinwe ekugcinweni koMdayisi kobunikazi balezo Zimpahia, futhi uzothatha noma yiziphi izinyathelo ezidingekayo ukuze aqinisekise ukuthi akukho lien  noma i-hypothec esetshenziswa_cc781905-5cde-3194-bb3b-5cc-159d 9-158-158ba_158-bb3b-3194-158ba bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ phezu kwalezo Zimpahle nganoma yimuphi omunye umuntu. Ikhophi yaleso saziso izonikezwa uMdayisi.

4.5   Inothi lokulethwa esayiniwe liyoba ubufakazi obucacile bokuthi Izimpahla zilethwe ngo-945 umthengi futhi wamukelwe ngomuhle. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   Umthengi, isisebenzi, i-ejenti, ummeleli noma umthuthi oqokiwe woMthengi.

4.6   Umthengisi uyaligodla ilungelo lokuletha ingxenye, kanye nokuletha Izimpahla ezi-odiwe ngenxa yezizathu zobuchwepheshe eziyi-10. In cases of partial delivery, part        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-68d-319 ukuhlonitshwa okunjalo kulethwa.

4.7   Kuzo zonke izimo lapho ukulethwa noma ukuqoqwa kungokwenkampani yenethiwekhi, inkampani yenethiwekhi izothathwa njengomthengi; umthengi uzothathwa njengomthengi. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           delivery to uMthengi. Uma umthengisi ezokhokha izindleko zempahla, uMdayisi uzoba nelungelo lokuqoka inkampani yenethiwekhi nomzila. Should the Purchaser specify the          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ inkampani yenethiwekhi kanye nomzila, Umthengi uzobophezeleka kuMdayisi nganoma yikuphi ukwenyuka kwezindleko zempahla.

4.8   Umthengi unesibopho sanoma yikuphi ukulayishwa kwempahla ehlinzekiwe, futhi umthengisi ngeke abe nesibopho sanoma iyiphi ingozi futhi ngeke avume. 3194-bb3b-136bad5cf58d_                  incurred during such off-loading or standing-time incurred. Izikhathi zokulayisha nezokuma azifakiwe emazingeni okuthutha, kungumthwalo we    _cc7555c58198d    _cc7555c58198d_cc755c58190-3194-bb3b-136bad5cf58d_ cc755558198-315581919-3158190 3194-bb3b-136bad5cf58d_         Purchaser.

4.9   Umthengisi angeke, ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, abophezeleke kunoma yiziphi izinkinga, ukushoda ekulethweni komthengi-58/ukwehluleka okuthile 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-136isaziso sebhizinisi sitholwe ngezinsuku ezi-3 zebhizinisi Isibopho sezomthetho mayelana Nezimpahla ezingalungile sinqunyelwe

         4.9.1_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  lungisa noma isiphi isici Ezimpahleni; noma

         4.9.2_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  ukushintshwa Kwezimpahla; noma

         4.9.3_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  imbuyiselo ephelele Yempahla kuMthengi noma ingxenye enengqondo yenani elikhokhelwe Izimpahla ezihlinzekiwe, kubhekwa izinga lokwehluleka.

4.10   Noma Iziphi Izimpahla ezibuyiswe (ngaphandle Kwezimpahla Ezingenasici) nguMthengi futhi: Ngezindleko Zomthengi

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.1   izobhekana ne-fee engu-10;

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.2   uzoba ngaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi kwangaphambili

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_4.10.3   non-standard ngeke yamukelwe Okuhle futhi alinyazwe.

4.11   Yonke imibuzo ehlobene nenani kanye nenani okufanele yaziswe ngokubhala kumthengisi (othengisayo) phakathi namahora ama-24 omthengisayo will be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_          deemed ukwamukela okufanayo.

4.12   Umthengisi ngeke abophezeleke nganoma ikuphi ukulahlekelwa okulandelanayo okutholwe uMthengi 5cf58d_18 kusuka kunoma yikuphi ukushiyeka 5918 kokunye ukushiyeka. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_        howsoever arising. Esimeni sokubambezeleka ekulethweni Umthengisi uzokwazisa Umthengi ngalokho kubambezeleka kanye nesikhathi esilindelekile salokho kubambezeleka (lapho kunokwenzeka).  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad155cc8 781905-136bad155cc8-5cc8585585_58 -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- I-136BAD5CF58D_E Icala lokuthengiswa kabusha kwezimpahla, licutshungulwe noma cha, umthengi uzokhawulela isikweletu somthengisi somonakalo ovela ku-aunC358d_-BB3BE-1364-BB3BE-1364 -5cf58d_ _cc78190 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_the Purchaser.

4.13   Ukuthengwa nokulethwa Kwempahla akunikezeli layisensi, ukuveza okushiwo, ngaphansi kwanoma yimaphi amalungelo obunikazi.

4.14   Umthengisi uyaligodla ilungelo lokuchibiyela izintengo zakhe ngesaziso sangaphambilini kuMthengi futhi avume ukuthi umthengi akhiphe lokho 3194-bb3b-136bad5cf58d_               _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dno-4 amahora angakwenyuki

4.15   Umthengi uyavuma ukwazisa Umthengisi ngokushesha noma nini lapho Umthengi eqaphela ilungelo lobunikazi eliphula umthetho. If a patent          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         infringement claim is brought against the Purchaser due ekunikezelweni, ukungenisa, ukugcinwa, ukuthengiswa kanye/noma ukusetshenziswa Kwempahla, Umthengi uzokwazisa ngokushesha the  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d-9cde-6185-3ccd5-3cc-58-3cc-58-3194-bb3b-136bad5cf58d_9cde-61b5-5ccd5-3cc-58-5cc-58-5cc-58-5cc-58-5cc-9cf5_3194 _cc781905-5cde-3194-bb3. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Umthengisi ngokubhala lokho, futhi avumele umthengisi ukuthi athathe isinyathelo sokuvikela ukuthi aqhubeke nokuzivikela. If a final judgement holds the  Purchaser liable for patent infringement in      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_         respect of the Goods, the Purchaser's claim for Imonakalo izokhawulelwa inani elilingana nentengo yokuthengisa ekhokhelwe ngumthengi wempahla eyephula umthetho, _cc78194-BB3BE-1364-BB3BE-1364-BB3BE-1364 -5c88d_ _cc78190 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_         delivered to the Purchaser during the last six (6) months ngaphambi kwamasamanisi. Under no circumstances does the Seller assume any liability or responsibility        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_             nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungavamile noma isicelo esikhethekile uMthengi noma umuntu wesithathu asenzayo Ezimpahleni futhi esingase sephule amalungelo obunikazi bezinkampani zangaphandle._cc781905-5cde-3194-bb3b-5cc558d_138bad_158ba 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   Moreover the Seller shall not be liable for infringements of a patent which is akwaziwa nguMdayisi kodwa uMthengi wayazi.

4.16   Umthengisi ngeke aphoqeleke ukuthi anikeze usizo lobuchwepheshe kuMthengi ekusetshenzisweni kwezimpahla198_7 Umthengisi ngeke abopheke ukuthi anikeze usizo lobuchwepheshe kuMthengi ekusetshenzisweni kwempahla198 yezimpahla 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    iseluleko noma imiphumela evela lapho.

4.17   Izimpahla ezingaqoqwanga phakathi nesikhathi esiqinisekisiwe, zizoba ngaphansi kwezindleko zesitoreji kanye nelungelo lokudiliva Umdayisi 519 3194-bb3b-136bad5cf58d_              Izimpahla eziya noma ezisuka endaweni yokulondoloza.

4.18   Izinsuku zokulethwa nezokuqeda zilinganiselwa ngesikhathi sokuvunywa kwe-oda futhi zingashintsha.

4.19   Ngaphansi kwezimo umthengisi ngeke abophezeleke ngenxa yeziphambeko ezidalwe ngenxa yesitoreji esibi nguMthengi, Umthengi198 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_    ukuguqulwa Kwempahla ngenxa yesimo sezulu.

4.20   Uma ukuqoqwa noma ukulethwa kuhlelwa nguMthengi, isibopho sokuhlinzeka ngezokuthutha ezifanelekile yilowo 403 nokwamukela komthengi918 Umthengi -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        respect thereof.

5. UKUKHISHWA KANYE NOKWABELWA

           Umthengi ngeke adele, anikeze noma adlulisele noma yimaphi amalungelo akhe noma adlulisele noma yiziphi izibopho zakhe ezivela kulesi Sivumelwano ngaphandle kokuthola kuqala i  _cc781905-5cde-3194-5051588bbd_3194-516588d_7bbd_7bb3b94-7818d_781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     Imvume ebhaliwe yomthengisi.

6. UKUPHUMULA

        _cc781905-5cde-3194-bb3b-158 ukwenza inkokhelo yomthengi ngosuku olufunekayo lokuthenga idethi yokuthenga_ terms of this Agreement, all of        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_okuthathwa njengokubalulekile, Umthengisi ngokuzikhethela kwakhe futhi ngaphandle kokubandlulula noma yimaphi amalungelo noma amakhambi akhe ngokomthetho, uzoba nelungelo loku:

6.1   thatha futhi Impahla elethwe kuMthengi mayelana nokuthi ubunikazi bungakadluliswanga; kanye/noma

6.2   funa ukuthi Umthengi akhokhe ngokushesha kuMdayisi wazo zonke izimali ezisele, ngaphandle kokuthi158inkokhelo esele maqondana nakho konke11b9b9b99b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  noma yiziphi Izimpahla ezinjalo okungenzeka azikakakhokhwa futhi; kanye/noma

6.3   ukuze ufune noma yikuphi ukulahlekelwa noma umonakalo ngenxa yokwephulwa kweSivumelwano.

7. AMANDLA

         The Seller, Purchaser and, uma kusebenza, Umqinisekisi uyavuma futhi uyavuma ukuthi noma iyiphi ingxabano, ukungaboni ngaso linye noma isimangalo esivela ngenxa yalesi sivumelwano nanoma yisiphi esinye isivumelwano  _cc781905-5cde-3194-bb3b-cc5158d-579d_585d_3194-bb3b-cc358d-958d_138d_3194-bb3b-cc57-958d_138158d 136bad5cf58d_          between the parties shall, okhethweni olulodwa loMdayisi, kunqunywa:

7.1   eNkantolo Yemantshi enegunya lokuphatha, naphezu kokuthi inani elinikezwe lelo gunya lingase lidlule noma

7.2   eNkantolo Ephakeme yaseNingizimu Afrika.

8. IZINDLEKO

        In the event of the Seller having to institute legal proceedings of whatsoever nature against the Purchaser in order to obtain compliance in terms of this Agreement,            _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 iklayenti libiza i-Purller ku-Willneybad5

9. ISITIFIKETI SIKAMQONDISI

       A certificate by a manager of the Seller confirming the amount due and owing by the Purchaser to the Seller at any given time shall be prima facie proof of the facts      _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3bbd-319 inani elisemthethweni elishiwo lapho zonke izinqubo ezingokomthetho ezishiwo 319.

 

10. UKUZIDLA

       No extension of time or any other relaxation or indulgence granted by the Seller to Umthengi uzosebenza njengokuthi, noma athathwe njenge-Waiver ngumthengisi wanoma imuphi we_cc781905-5cde-136bad5c58d_005-5cde-13644-BB3BE-1364-BB3BE-1394-BB3488D_ _CC7819 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-1450 noma iyiphi imibandela yale migomo nemibandela engaphansi kwalesi sivumelwano

11. IZIQINISEKISO KANYE NOKUNGEHLUKANI

11.1   Umthengisi ngeke abe nesibopho sanoma isiphi isenzo, ukumelela noma iwaranti engeke inikezwe ngomlomo1599 noma enye indlela. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  noma ukuchitshiyelwa, noma ukwengeza emigomeni nemibandela yalesi Sivumelwano kube kubophezela abathintekayo ngaphandle uma kubhalwe phansi futhi kusayinwe futhi kwamukelwe 581c31-97 mphathi we-058cc. -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  the Seller.

11.2   Ukuvumelana nenkontileka Yezimpahla Ezilethiwe kunqunywa ngokuvumelana nesimo Sempahla ngesikhathi sokulethwa.

11.3   Izicelo zokukhubazeka ezibonakalayo ekulethweni kufanele zithunyelwe Umthengi ngokubhala kuMdayisi zingakapheli izinsuku ezi-3 ezilandela ukulethwa kwebhizinisi.

 

11.5   Izitifiketi Zokuqinisekisa zizonikezwa Umthengisi lapho kuhlolwa ikhwalithi ngemva kokufakwa ngumthengisi.

11.6   Iziqinisekiso zisebenza kuphela kumasistimu agcwele athengwe Kumthengisi futhi hhayi izinto ezithengwe ngazodwana, noma izinqubo zokufaka.

11.7   Umthengisi ugodla ilungelo lokugodla Izitifiketi Zesiqinisekiso uma Izitifiketi zokuzijwayeza eziphathelene nekhwalithi nokufakwa kulandelwa ubuqotho obumpofu.

12. INCAZELO

          This Agreement and any sales ngokwalokhu zilawulwa yimithetho yeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika. The Convention of Vienna relating to international sales        _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           (1980) akusebenzi. Ukuchazwa kwemibandela yokuhweba kulesi sivumelwano kulawulwa yi-"Incoterms 2000".

13. UKUKUSWA KWE-OROD

13.1   Cancellations of Made to Stock (MTS) material, angeke athole noma yiziphi izinhlawulo ezihlinzekiwe kanye nesivumelwano esigcwele. No cancellations          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_  yezinto ze-MTO noma ze-ETO izokwamukelwa futhi Umthengi uzobophezeleka ngenani eligcwele lalelo oda.

13.2   Ingabe Umthengi Kufanele:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.1   ephula le mibandela; noma

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.2   ukuba umuntu, afe noma noma

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.3   being ubambiswano; noma

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_13.2.4   ukuba ukunikezwa komthetho ngaphansi kokuphathwa kwempahla noma ukuthembela, ukuhlinzekwa okusemthethweni noma ukwethenjwa or be          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_               ngaphansi kohlelo lokuhlenga ibhizinisi; noma

          13.2.5_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  yenza isenzo sokungabi nazimali njengoba kuchazwe kunoma imuphi umthetho waseNingizimu Afrika noma umthetho ojwayelekile ngezikhathi ezithile, noma ukuyekethisa noma ukuzama ukuyekethisa19bbd-58d_5cc 3cf5d5_58 ngokuvamile -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       with its creditors, then in any of these above events occurring the Seller may summarily cancel this agreement by giving the Purchaser written notice to that        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                   effect, without prejudice to any rights which the Seller may have as a umphumela wokuphulwa noma ukukhanselwa.

14. UKUNIKEZELELA KAKHULU

         If any provision of this Agreement itholwe noma ibanjwe njengengavumelekile noma ayisebenziseki, leyo migomo izosuswa emigomeni esele, ezoqhubeka ithi  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dcde-51-5cc-5cc-5cc-5cc-5cc-5cc-5cc-58-781905-5cde-3194-bb3b-136dcde-51-5cc-5cc-5cc8-5cc-8 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ivumelekile futhi iyasebenziseka.

IMIGOMO NEZIMBANDELA ZOKUFAKAI-ATION

1.  Ulwazi Lokufaka (uma ukufakwa kusebenza):
          1.1.    Ingcaphuno yokufaka ingaphansi kwendawo ehlanzekile, ecacile neleveli.

          1.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Amanani angaphansi kokukalwa okuvunyelwene ngakho kokugcina.

          1.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Izingcaphuno azifaki noma yiziphi izengezo ezingalindelekile ngenxa yezinguquko kusayithi.

          1.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   Izindleko ezengeziwe zisebenza ezindaweni zamatshe aqinile noma ukuvinjwa kwamahlamvu asindayo.2.  Ukufakwa Kwekhithi Yocingo Kuhlanganisa:
         2.1.   Supply of 15Mpa concrete and mix for fence kit post or column.

          2.2._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Ukunikezwa kuka-25Mpa ukhonkolo kanye nengxube yezinhlelo zokufinyelela esangweni.

          2.3._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Clear & Grub yomugqa wocingo.

          2.4._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Post / I-excavati yesisekelo sekholomuku.

          2.5._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  Ukusakaza kwesisekelo kanye nemisebenzi emanzi ehlobene.

          2.6._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  NB Ukususwa kwemfucumfucu akufakiwe.

Terms and Condtions
bottom of page